Prekariat i proces prekaryzacji pracy. Nowe kierunki zmian społeczno-gospodarczych w świecie

978-83-8180-406-6/Eliza Kania/2020/440
38,64 zł
Ilość
In Stock

Książka ta jest analizą relacji na linii pracownica/pracownik-państwo-neoliberalna wizja gospodarki. Dotyczy konsekwencji kryzysu ekonomicznego z 2008 roku, masowych protestów społecznych (ruch Indignados/as i Occupy Wall Street), ekspansji form niestabilnego zatrudnienia, a przede wszystkim nowo powstałej kategorii społecznej:  prekariatu. Proces prekaryzacji pracy oraz kategoria prekariatu są efektami globalnych przekształceń systemu organizacji pracy, które przyspieszyły w latach 70. XX weku, a ich skutki uwidoczniły się w kolejnych dekadach i dotyczą znaczącej grupy pracowników i pracownic na całym świecie. Autorka opisuje konkretny etap rozwoju dyskusji na temat konieczności zreformowania systemu organizacji pracy i redystrybucji dóbr. Książka zawiera również analizę efektów politycznych opisywanych debat i procesów.

PIERWSZA NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK POLITYCZNYCH W 2017 ROKU

978-83-8180-406-6/Eliza Kania/2020/440

Specyficzne kody