Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing

978-83-8019-432-8/Elżbieta Trafiałek/2016/310
zł38.64

 

Jest to bardzo dobrze napisana merytorycznie i metodologicznie monografia, zawierająca interdyscyplinarne kompendium wiedzy na temat aktualnych wyzwań demograficznych i skutków procesu starzenia się społeczeństw Europy. Praca zawiera analizę nowatorskich i innowacyjnych instrumentów na rzecz realizacji polityki senioralnej, zawartych zarówno w wytycznych strategicznych Unii Europejskiej, wdrażanych w ramach dobrych praktyk w poszczególnych państwach członkowskich UE, jak i implementowanych do rozwiązań polskich. Zaletą monografii jest aktualność poruszanej problematyki i jej przyszłościowy charakter przekładający się na demograficzne, społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania.
 

Fragment recenzji prof. zw. dr hab. Katarzyny Głąbickiej-Auleytner

 

 

Jest to praca na polskim rynku bardzo pożądana z wielu powodów, wspomnę o trzech najważniejszych. Po pierwsze w dobie narastających w Polsce procesów starzenia demograficznego pokazuje istotę problemu nie tylko w aspekcie demograficznym, ale nade wszystko implikacji z tym związanych. Po drugie proponuje innowacyjne rozwiązania w obszarze polityki senioralnej XXI wieku. Po trzecie bazuje na dobrze dobranym materiale źródłowym, co podnosi jej walory. Na tego rodzaju opracowania istnieje zapotrzebowanie nie tylko środowiska naukowego w tym dydaktyki studenckiej, ale także, a może przede wszystkim środowiska decydenckiego, które kształtuje w Polsce politykę społeczną, w tym politykę senioralną.
 

            Fragment recenzji dr hab. Małgorzaty Halickiej, prof. UwB

 SPIS TREŚCI

Quantity
In Stock

Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing Elżbieta Trafiałek
978-83-8019-432-8/Elżbieta Trafiałek/2016/310

Specific References