ksiazka
  • ksiazka

Instytucje i gospodarka

978-83-8019-600-1/(red.) Janusz Korol/2016/227
zł28.98

 

Publikacja Instytucje i gospodarka obejmuje opracowania powstałe na podstawie referatów wygłoszonych przez naukowców i praktyków na konferencji zorganizowanej przez Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim w 2015 roku. W monografii zamieszczono również artykuły pracowników naukowych pozostałych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni. Na publikację składa się dwanaście artykułów dotyczących funkcjonowania i form instytucji rządowych i samorządowych oraz zagadnień rozwoju gospodarczego w różnej skali.

W obszarze instytucje - w poszczególnych opracowaniach - omawiane są zagadnienia instytucji Rzecznika konsumentów z punktu widzenia uczestników rynku, wpływu podpisu urzędowego na skuteczność działań administracji publicznej, ewolucji pomocy społecznej w Polsce, funkcjonowania bibliotek jako instytucji upowszechniania kultury w Polsce i ochrony zdrowia jako kategorii usług publicznych.

 

W drugim obszarze - gospodarka - dwa artykuły dotyczą handlu zagranicznego krajów Afryki. Pierwszy obejmuje zagadnienia eksportu krajów Afryki w kontekście ruchu cen w handlu międzynarodowym, drugi - handlu Republiki Południowej Afryki w procesie wzrostu gospodarczego. Dwa kolejne obejmują zagadnienia społeczno-gospodarcze na poziomie regionalnym. Jeden z nich dotyczy roli czynnika przestrzeni w procesie zróżnicowania regionalnego wzrostu gospodarczego, drugi – regionalnych uwarunkowań absencji pracowniczej. W tej części przedstawiono również opracowanie z zakresu zastosowań nowoczesnych metod analizy szeregów czasowych w opisie kształtowania się cen nieruchomości mieszkaniowych w miastach Polski oraz badanie dotyczące oceny zmian rynku ubezpieczeń w żegludze morskiej.

 

SPIS TREŚCI

Quantity
In Stock

Instytucje i gospodarka (red.) Janusz Korol
978-83-8019-600-1/(red.) Janusz Korol/2016/227

Specific References