ksiazka
  • ksiazka

Ukraina Radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939

978-83-7780-263-2/Olga Olszewska/2012/298
zł33.81

W latach 1929–1939 prasę polską interesowało całe spektrum zagadnień związanych bezpośrednio lub w sposób pośredni z Ukrainą Radziecką. Wymienić tu należy politykę narodowościową i wyznaniową Moskwy na Ukrainie, kwestie gospodarcze – kolektywizację, industrializację, sytuację gospodarczą po okresie rewolucji agrarnej i przemysłowej, a także Wielki Głód na Ukrainie oraz politykę terroru i jego przejawy w USRR [...].
Najwięcej artykułów omawiających wyłącznie sprawy ukraińskie drukowano na początku lat 30. XX wieku. Z biegiem czasu publikacji tych stawało się coraz mniej. O Ukrainie częściej zaczęto pisać nie jako o samodzielnym członie czy jednym z podmiotów wchodzących w skład ZSRR, tylko jako o terenie geograficznym.

Fragment książki

SPIS TREŚCI

 

Quantity
In Stock

Ukraina Radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939 Olga Olszewska
978-83-7780-263-2/Olga Olszewska/2012/298

Specific References