ksiazka
  • ksiazka

Nordnorsk Magasin. Impulsgiver og speil for nordnorsk kulturliv. En monografi

978-83-7780-260-1/Roald Larsen/2012/147
zł28.98

Monografia ta jest analizą działalności pierwszych dziesięciu lat istnienia magazynu kulturalnego „Nordnorsk Magasin” (Magazyn Północno-Norweski). W tym okresie czasopismo – poprzez stosunkowo duży nakład i zakres obiegu – stało się popularne w większości obszarów północnej Norwegii. Magazyn odzwierciedlał północno-norweską myśl i trendy kulturalne, opisywał wydarzenia, a także miał duży wpływ na życie kulturalne regionu.

Roald Larsen
– profesor literatury skandynawskiej na Uniwersytecie w Tromso.

 

Denne monografien tar for seg kulturtidsskriftet "Nordnorsk Magasin" i den f?rste ti ?r av dets levetid. I denne perioden hadde bladet gjennom sitt relativt h?ge opplag stor p?virkingskraft og var p? mange m?ter et speilbilde av tanker og gj?rem?l som r?rte seg i store deler av nordnorsk kulturliv.

Roald Larsen
som er forfatter av denne boken, er f?rsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Troms?.

INNHOLD

 

Quantity
In Stock

Nordnorsk Magasin. Impulsgiver og speil for nordnorsk kulturliv. En monografi Roald Larsen
978-83-7780-260-1/Roald Larsen/2012/147

Specific References