Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007

978-83-7780-299-1/Wojciech Peszyński/2012/295
zł33.81

W swojej pracy Wojciech Peszyński podjął interesującą próbę charakterystyki i oceny działań reklamowych realizowanych przez polskie podmioty rywalizacji politycznej w trakcie parlamentarnych kampanii wyborczych. Z perspektywy polskiej refleksji naukowej nad komunikowaniem politycznym, zaskakująco ubogiej w znaczące opracowania na temat reklamy politycznej, podjęcie tej tematyki badawczej przez Autora zasługuje na szczególne wyróżnienie. Należy podkreślić dobre przygotowanie merytoryczne, widoczne zarówno w części teoretycznej, jak i empirycznej pracy. W kompetentny naukowo sposób przedstawiono kluczowe zagadnienia z zakresu teorii marketingu politycznego odnoszące się do reklamy politycznej; w równie rzetelny sposób dokonano analizy materiałów reklamowych z polskich kampanii wyborczych, trafnie wskazując ewolucję koncepcji formatowania telewizyjnych przekazów reklamowych w praktyce politycznej.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariusza Kolczyńskiego
 

Quantity
In Stock

Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007 Wojciech Peszyński
978-83-7780-299-1/Wojciech Peszyński/2012/295

Specific References