ksiazka
  • ksiazka

Tam... – Rózności z wewnetrznej konieczności uskładane –

83-918712-1-5/Tomasz Sochaczewski/brak danych/120
zł6.04

Książka autorstwa dra Pawła Łyżwy, jest pierwszą, jak dotąd jedyną, publikacją dotyczącą polskiej chrześcijańskiej demokracji w III Rzeczypospolitej (do roku 2002). Autor zauważa, iż chrześcijańską demokrację (chadecję) można rozumieć jako konkretną orientację ideową oraz ruch społeczno prezentowanej pracy interesuje go ten pierwszy aspekt pojęcia „chrześcijańska demokracja”: opracowanie jest bowiem poświęcone aksjologicznej analizie współczesnej myśli politycznej chrześcijańskiej demokracji w odniesieniu do politycznej refleksji chadecji europejskiej. Autor wyodrębnił w tym celu, w oparciu o deklaracje ideowe i programy polityczne Europejskiej Partii Ludowej, aksjologiczno którym zawierają się: godność osoby ludzkiej i prawa człowieka, odpowiedzialna wolność i równość, sprawiedliwość, solidarność społeczna, subsydiarność, demokracja obejmująca całość porządku społeczno-polityczno-ekonomicznego. Ten ideowy model został następnie wykorzystany do analizy współczesnej polskiej myśli chrześcijańskiej demokracji, poprzedzonej prezentacją refleksji politycznej chrześcijańskich społeczników i demokratów do roku 1989. Biorąc pod uwagę fakt, iż jednymi z głównych animatorów procesu integracji europejskiej byli chrześcijańscy demokraci, książka ta jest skierowana do wszystkich, którzy są zainteresowani tą problematyką, mogąc przyczynić się do pogłębienia stanu wiedzy i jakości debaty publicznej związanej z akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Quantity
In Stock

Tam... – Rózności z wewnetrznej konieczności uskładane – Tomasz Sochaczewski
83-918712-1-5/Tomasz Sochaczewski/brak danych/120

Specific References