ksiazka
  • ksiazka

Nowe media w systemie komunikowania: polityka

978-83-7611-891-8/(red.) Marek Jeziński/2011/233
zł33.81

Książka Nowe media w systemie komunikowania: polityka to zbiór studiów mających na cclu uchwycenie wciąż jeszcze nierozpoznanej do końca z naukowego punktu widzenia specyfiki fenomenu nowych mediów. We współczesnej rzeczywistości pełnią one coraz istotniejszą rolę, wkraczając sukcesywnie w coraz więcej aspektów życia ludzkiego. Stąd nie może dziwić akademicki namysł nad kwestią użycia nowych mediów jako nośników określonych wartości w sferach politycznej, edukacyjnej i rozrywkowej. Każda z tych sfer posiada własną dynamikę i logikę rozwoju, rzutującą na obecny obraz całego społeczeństwa – próba zarejestrowania i analizy tych właśnie mechanizmów przyświecała autorom artykułów zamieszczonych w tomie.

Od Redaktora

Quantity
In Stock

Nowe media w systemie komunikowania: polityka (red.) Marek Jeziński
978-83-7611-891-8/(red.) Marek Jeziński/2011/233

Specific References