• Out-of-Stock
ksiazka
  • ksiazka

Polityka. Media. Społeczeństwo Studia i szkice

978-83-7441-750-1/Iwona Hofman/brak danych/250
zł31.40

Wielce nośny poznawczo jest problem przedstawiony w dwunastu studiach dotyczących mediów i polityki. Autorka, wychodząc naprzeciw społecznemu zainteresowaniu powiązaniami, relacjami, wpływami, oddziaływaniami między mediami i polityką oraz najnowszymi osiągnięciami naukowo-technicznymi, rozwiązaniami prawnymi, świadomością społeczno-polityczną, podjęła trud uporządkowania wiedzy o współczesnym ładzie medialnym jako rzeczywistości społeczno-politycznej oraz objaśnienia tej wiedzy z punktu widzenia wiedzy o komunikacji społeczno-politycznej, kształtującej się rzeczywistości in formacyjnej.

fragment recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Chodubskiego

W książce [...] znajdują odzwierciedlenie najnowsze teorie medioznawcze, którym towarzyszy świadomość tradycji badań oraz metod zobowiązujących do detalicznej dokładności w rejestrowaniu procesów otwartych, niepodlegających jeszcze definiowaniu i weryfikacji naukowej. Opisując polską scenę polityczną w latach 1989-2006, autorka wydobywa elementy komunikowania politycznego świadczące o profesjonalizacji kampanii, aktualnie - wolą rządzących - przekształconej w kampanię permanentną. Formułuje argumenty przemawiające za racjonalizacją zachowań wszystkich uczestników procesu komunikowania. Wskazuje na złożoność oraz wieloaspektowość tytułowego problemu, przejawiające się m.in. w ewoluujących formułach gatunkowych, metodach pracy dziennikarskiej, zaufaniu do źródeł informacji, tabloidyzacji przekazu medialnego.

fragment recenzji prof. dr hab. Bogumiły Kosmanowej
Quantity
Out-of-Stock

Polityka. Media. Społeczeństwo Studia i szkice Iwona Hofman
978-83-7441-750-1/Iwona Hofman/brak danych/250

Specific References