ksiazka
  • ksiazka

Keryks. Forum pedagogicznoreligijne. Międzynarodowe – Międzykulturowe – Międzydyscyplinarne 9 (2010)

1643-2444/czasopismo/2012/477
49,68 zł

Nauczanie religii ma wymiar polityczny bez względu na to, czy jest on zamierzony, czy też rozpatrywany pod kątem krytyki ideologii. Dlatego też musi być ono świadome własnych implikacji politycznych, musi pozwolić im na autorefleksję i rozwinąć ten wymiar polityczny w postaci integracyjnego pojmowania edukacji. Takie pojmowanie edukacji wiąże wzajemnie ze sobą wymiary estetyczny i polityczny, wymiary odnoszące się do działania i doświadczenia w relacji zarówno krytycznej, jak i produktywnej. Tym samym otwiera się szerokie spektrum tematów i zadań, zachęcające wręcz do podejścia zarówno interdyscyplinarnego, jak i międzynarodowego. Właśnie dlatego zależność między nauczaniem religii a polityką została wybrana jako główny temat niniejszego numeru „KERYKSA” na rok 2010. Podobnie jak w poprzednich latach „KERYKS” również w tym numerze wykazuje wrażliwość na tematy kontrowersyjne i relewantne. Nierzadko nasze czasopismo spełniało dzięki temu pionierską rolę w dyskursie pedagogicznoreligijnym.
Redakcja życzy Państwu inspirującej i interesującej lektury i wyraża nadzieję na ożywioną dyskusję.
 

Der Religionsunterricht, ob er dies will oder nicht, ob er dies ideologiekritisch reflektiert oder nicht, hat eine politische Dimension. Er muss sich inmitten seiner politischen Implikationszusammenhänge aufklären, muss sie selbstreflexiv werden lassen und diese politische Dimension in einem integrativen Bildungsbegriff entfalten, der ästhetische und politische, handlungsbezogene und erfahrungsbezogene Dimensionen in einem wechselseitig kritischen wie produktiven Verhältnis verschränkt. Damit ist ein breites Spektrum an Themen und Aufgaben eröffnet, das einen interdisziplinären wie internationalen Zugriff reizvoll macht und deshalb die vorliegende Keryksausgabe 2010 zu in ihrem thematischen Schwerpunkt wählt. Wie so oft in den letzten Jahren zeigt „KERYKS” mit diesem Heft eine Sensibilität für brisante und relevante Themen. Nicht selten hatte sie damit im religionspädagogischen Diskurs eine Vorreiterrolle inne.
Die Redaktion wünscht ihnen eine anregende und interessierte Lektüre und hoffi auf eine rege Diskussion.
 

Ilość
In Stock

Keryks. Forum pedagogicznoreligijne. Międzynarodowe – Międzykulturowe – Międzydyscyplinarne 9 (2010) czasopismo
1643-2444/czasopismo/2012/477

Specyficzne kody