ksiazka
  • ksiazka

Polska w Kanadzie. Kanada w Polsce

978-83-7441-969-7/(red.) Mirosława Buchholtz/2008/238
30,19 zł

Czy między krajami tak odległymi geograficznie, jak Polska i Kanada mogą istnieć relacje? Jakie? Odpowiedź zależy od tego, kto kogo pyta i w jakim celu. Na stronie internetowej Ambasady Kanady w Polsce znajdziemy wiele informacji świadczących o tym, że w przeszłości i obecnie wzajemne stosunki pomiędzy Kanadą i Polską układały i układaj ą się bardzo dobrze. [...] Wielu spośród Autorów biorących udział w niniejszej publikacji jest żywym dowodem na to, jak intensywne są relacje akademickie i kulturalne wspierane finansowo przez rząd Kanady. Na poziomie ludzkim, jednostkowym wiele jednak pozostaje jeszcze do zrobienia. I tu, jak w przypadku relacji politycznych, nieporozumienia mają wymiar multilateralny, wynikają stąd, że Polacy i Kanadyjczycy są częścią większych układów sił i mentalnych podziałów. [...] Celem tej publikacji nie jest unikanie trudnych tematów i tworzenie laurki [...]. Autorzy artykułów niejednokrotnie dotykają kwestii bolesnych, nie do końca jeszcze zbadanych. O postawie Kanady wobec sprawy polskiej przed i po wybuchu II wojny światowej pisze bez idealizowania Mateusz Bogdanowicz. Kolejny punkt styczny, który okazał się także punktem starcia, to kwestia zwrotu tzw. skarbów wawelskich ukrytych w czasie II wojny światowej w Kanadzie, której poświęcony jest artykuł o. Andrzeja Guryna. O tym, jak wybitny fizyk stał się kartą przetargową w zimnowojennych relacjach, pisze z detektywistycznym zacięciem i naukowym znawstwem Piotr Wróbel. Historia Jessego Flisa spisana przez Aleksandrę Ziółkowską-Boehm to budująca opowieść o karierze kanadyjskiego parlamentarzysty polskiego pochodzenia. [...] Artykuły i eseje dotyczące polityki, kultury i życia polonijnego przeplatają się w niniejszej książce z opowiadaniami Evy Stachniak, której dar obserwacji i celnego opisu budzi podziw. [...] Swoje wiersze udostępniła czytelnikom niniejszej książki Maria Magdalena Rudiuk, której głębokie filozoficzne rozważania są ważną inspiracją ponad narodowymi podziałami. [...] Cenny jest też przekaz słowem i obrazem, który daje Kinga Araya, komentując akt poruszania się pomiędzy językami i kulturami. [...] Kwestię migracyjności we współczesnej literaturze polsko-kanadyjskiej porusza w swoim artykule Dagmara Drewniak [...]. O środowisku polonijnym, jego osiągnięciach i bolączkach piszą z dużym znawstwem Jan Wolski, Wojciech Pelczar i Andrzej Pawłowski. [...] Teksty świadczące o obecności Kanady w Polsce to artykuł Anny Branach-Kallas na temat stanu polskiej kanadystyki i esej Edyty Krajewskiej o typowych sposobach postrzegania Kanady w Polsce. [...] Tom wieńczy opowiadanie Agaty Zarzyckiej o inuickim psie mieszkającym w Polsce i o młodym szamanie, który zgłębia różnice ekokulturowe.

(ze Wstępu)

 

Ilość
In Stock

Polska w Kanadzie. Kanada w Polsce (red.) Mirosława Buchholtz
978-83-7441-969-7/(red.) Mirosława Buchholtz/2008/238

Specyficzne kody