ksiazka
  • ksiazka

Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku

978-83-7611-830-7/Agnieszka Żal-Kędzior/2010/337
36,23 zł

Praca Agnieszki Żal-Kędzior stanowi udaną próbę odtworzenia obrazu Ziemi Świętej utrwalonego w powstałym w XVIII wieku w Polsce Piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym. Wzbogaca ona znacznie dotychczasową wiedzę o kulturze i mentalności tamtych czasów.
Zebrany materiał źródłowy Autorka dokładnie przeanalizowała i poprawnie zinterpretowała. W sposób plastyczny zostały pokazane warunki podróżowania po Ziemi Świętej, zwiedzane miasta, szlaki pielgrzymkowe. Bardzo interesująco i przekonująco wypadł obraz różnych wyznań i ludów spotykanych przez peregrynantów. Liczne cytaty pozwalają na odbieranie osiemnastowiecznej rzeczywistości oczyma podróżników.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Chachaja
Ilość
In Stock

Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku Agnieszka Żal-Kędzior
978-83-7611-830-7/Agnieszka Żal-Kędzior/2010/337

Specyficzne kody