Praktyki edukacyjne w środowisku społeczno-wychowawczym. Badania-inspiracje-problemy

978-83-8180-566-7/(red.) Małgorzata Kamińska, Iwona Szczęsna, Łu
50,72 zł
Ilość
In Stock

Książka jest próbą aktywnego włączenia się w nurt dyskusji o problemach w pracy edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej (już istniejących i tych nowych, nie w pełni poznanych) oraz w poszukiwanie metod ich eksploracji wraz z propozycjami pedagogicznej interwencji i wsparcia metodycznego. Redaktorzy naukowi publikacji zaprosili do współpracy badaczy, badaczki oraz specjalistów i specjalistki o szerokim spektrum zainteresowań naukowych i zawodowych, reprezentujących różne ośrodki akademickie. Powstały dwadzieścia trzy opracowania, które stanowiły bazę merytoryczną w konstruowaniu trzech części tematycznych książki: Wychowanie i opieka w badaniach pedagogicznych; Wychowanie jako pomoc w rozwoju – inspiracje diagnostyczno-metodyczne i dobre praktyki; W trosce o dobrostan człowieka – problemy i dyskusje.

Wspólnym mianownikiem tekstów w części pierwszej jest badawcze podejście do problemów wychowania i opieki w środowisku społeczno-wychowawczym. Zaprezentowano tu wyniki badań w obszarze pedagogiki rodziny, pedagogiki czasu wolnego, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki muzyki oraz pedagogiki wczesnoszkolnej. W drugiej części znalazły się opracowania, które odwołują się do diagnozowania wybranych aspektów potencjału poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz projektowania działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych wspierających rozwój w ujęciu jednostkowym i społecznym. Część trzecia zawiera teksty, które z jednej strony – pod względem treści i intencji autorów – są próbą refleksyjnego ukazania kontekstu teoretycznego (pedagogicznego, historycznego, prawnego) dla praktycznej działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej, a z drugiej strony stanowią głos w dyskusji o problemach i zagrożeniach ujawniających się w przestrzeni społecznej i edukacyjnej, które determinują jakość życia, opieki, wychowania i edukacji.

978-83-8180-566-7/(red.) Małgorzata Kamińska, Iwona Szczęsna, Łu

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (87.07KB)