Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej Polski

978-83-8180-640-4/Michał Piekarski/2022/249
38,64 zł
Ilość
In Stock

Proces transformacji polityki bezpieczeństwa Polski oraz przemiany zachodzące w obrębie systemu bezpieczeństwa państwa oraz w szczególności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich trzydziestu latach były już przedmiotem licznych analiz i badań. Podobnie kultura strategiczna Polski doczekała się szeregu opracowań.

Autor w swoich wcześniejszych badaniach, jak również aktywności publicystycznej zajmował się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz zagadnieniami bezpieczeństwa zewnętrznego, w tym rolą sił zbrojnych. O ile znaczna część aktywności w zakresie bezpieczeństwa nieuchronnie dotyczy wydarzeń bieżących i zagadnień krótkoterminowych, to jednak kompleksowa analiza wymaga nieuchronnie opisu ewolucji zagadnień bezpieczeństwa, w tym transformacji sił zbrojnych w dłuższej perspektywie czasowej.

978-83-8180-640-4/Michał Piekarski/2022/249

Specyficzne kody