XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. Tom pierwszy. Współczesne zagrożenia-strategie reagowania-edukacja

978-83-8180-643-5/(red.) Barbara Wiśniewska-Paź, Damian Szlachte
36,23 zł
Ilość
In Stock

Prezentowana monografia, składająca się z dwóch tomów, obejmuje niezwykle ważną problematykę współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska terroryzmu w różnych jego postaciach i wymiarach. Treść książki wpisuje się w aktualny dyskurs nad zagrożeniami w przestrzeni publicznej państwa i wspólnoty międzynarodowej. Poszczególne rozdziały merytoryczne tworzą spójną i logiczną całość oraz - co istotne - precyzyjnie uwzględniają zawarty w tytule monografii obszar poznawczy. Zjawisko terroryzmu jest swoistym signum temporis i odzierciedla szeroko rozumiane skutki cywilizacyjnej modernizacji. (...) Ważnym aspektem jest tu wymiar edukacyjny. Słuszna jest konstatacja, że w ponowoczesnym świecie edukacja jest kluczowym kierunkiem kształtowania świadomości racjonalnego człowieka. (...) W moim przekonaniu opracowanie zdobędzie szerokie grono czytelników nie tylko wśród specjalistów z zakresu badań nad terroryzmem, ale i odbiorców zainteresowanych procesami zachodzącymi we współczesnym świecie.

Z recenzji płk. prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Drabika

Monografia XX-lecie wojny z terroryzmem – bilans i konsekwencje. Tom I: Współczesne zagrożenia – strategie reagowania – edukacja pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź i Damiana Szlachtera jest publikacją interesującą i poruszającą aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem państwa. Szczególnie ważna jest problematyka dotycząca analiz antyterroryzmu w warstwie jego przyczyn oraz przebiegu wybranych aktów terrorystycznych. Pozwala to czytelnikowi na spojrzenie na walkę z antyterroryzmem z różnych perspektyw. Ostatnie rozdziały pierwszego tomu słusznie poświęcono podejmowanym rozwiązaniom w zakresie zapobiegania tym wydarzeniom oraz edukacji do bezpieczeństwa. Zarówno edukacja, jak i odpowiedzialność mediów w narracji o tych zagrożeniach są szczególnie ważne i warte dalszych i szerszych opracowań, co – mam nadzieję – zostanie podjęte przez redaktorów monografii w najbliższej przyszłości. (…) Struktura monografii jest przemyślana i spójna, a dobór tekstów pozwala czytelnikowi na pozyskanie wiedzy, która może zostać wykorzystana do dalszych przemyśleń, podejmowania własnych interesujących analiz, a w wymiarze praktycznym stać się inspiracją do wykorzystania zawartych w artykułach wniosków w tworzeniu projektów prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Jadwigi Mazur

978-83-8180-643-5/(red.) Barbara Wiśniewska-Paź, Damian Szlachte

Specyficzne kody