XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. Tom drugi. Infrastruktura krytyczna-analizy-case study

978-83-8180-644-2/(red.) Barbara Wiśniewska-Paź, Damian Szlachte
33,81 zł
Ilość
In Stock

Prezentowana monografia, składająca się z dwóch tomów, obejmuje niezwykle ważną problematykę współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska terroryzmu w różnych jego postaciach i wymiarach. Treść książki wpisuje się w aktualny dyskurs nad zagrożeniami w przestrzeni publicznej państwa i wspólnoty międzynarodowej. Poszczególne rozdziały merytoryczne tworzą spójną i logiczną całość oraz - co istotne - precyzyjnie uwzględniają zawarty w tytule monografii obszar poznawczy. Zjawisko terroryzmu jest swoistym signum temporis i odzierciedla szeroko rozumiane skutki cywilizacyjnej modernizacji. (...) Ważnym aspektem jest tu wymiar edukacyjny. Słuszna jest konstatacja, że w ponowoczesnym świecie edukacja jest kluczowym kierunkiem kształtowania świadomości racjonalnego człowieka. (...) W moim przekonaniu opracowanie zdobędzie szerokie grono czytelników nie tylko wśród specjalistów z zakresu badań nad terroryzmem, ale i odbiorców zainteresowanych procesami zachodzącymi we współczesnym świecie.

Z recenzji płk. prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Drabika

Monografia XX-lecie wojny z terroryzmem – bilans i konsekwencje. Tom II: Infrastruktura krytyczna – analizy – case study pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź i Damiana Szlachtera jest publikacją interesującą i poruszającą aktualne wyzwania związane ze specjalistycznymi aspektami infrastruktury krytycznej i problemów oraz analiz z zakresu case study. Tom drugi monografii zawiera łącznie dwanaście  rozdziałów, jego struktura jest przemyślana i spójna, a dobór tekstów pozwala czytelnikowi  na pozyskanie wiedzy, która może zostać wykorzystana do dalszych studiów. Każdy z tematów tych podrozdziałów, podobnie jak w tomie pierwszym, z powodzeniem mógłby stanowić wątek osobnych wyzwań konferencyjnych lub samodzielnych pozycji wydawniczych. (…) Autorzy artykułów poruszają aktualne kwestie związane z bezpieczeństwem, proponując różne perspektywy spojrzenia na nie, co pozwala czytelnikowi na refleksje związane z utrzymaniem bezpieczeństwa państwa. Wartością dodaną tych tekstów jest to, że rozważania te prowadzą specjaliści, co wzmacnia przekaz i pozwala na aktualizację wiedzy czytelnika.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Jadwigi Mazur

978-83-8180-644-2/(red.) Barbara Wiśniewska-Paź, Damian Szlachte

Specyficzne kody