Polskie interesy narodowe

978-83-8180-589-6/(red.) Marek Kulczycki, Mariusz Wiatr/2022/31
38,64 zł

W monografii podjęto udaną próbę odpowiedzi na bardzo ważne i aktualne pytania związane z interesem narodowym w dziedzinie bezpieczeństwa i ich roli w kształtowaniu narodowych i sojuszniczych strategii bezpieczeństwa. Obecnie na rynku wydawniczym brakuje tego rodzaju publikacji. Szczegółowo została przedstawiona istota kategorii interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa. Pokazano, jak określić interesy narodowe w ramach prac nad strategią bezpieczeństwa państwa oraz definiowaniem interesów narodowych w formułowaniu strategii sojuszniczych. Jest to nie-wątpliwie istotna nowość zawarta w tej monografii. Warto podkreślić, że autorami poszczególnych opracowań są wybitni wojskowi, generałowie: były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz byli szefowie dwóch najważniejszych uczelni wojskowych, a także profesorowie uczelni cywilnych zajmujący się od wielu lat tą problematyką. Ze względu na aktualność badań powinny być intensywnie rozwijane w najbliższej przyszłości.

Niniejsza monografia niewątpliwie stanowić będzie punkt odniesienia dla potencjalnych badaczy, swego rodzaju punkt startu. Obecnie będzie mogła być wykorzystana w kształceniu oficerów oraz jako źródło istotnych informacji dla polityków.

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Ilość
In Stock

978-83-8180-589-6/(red.) Marek Kulczycki, Mariusz Wiatr/2022/31

Specyficzne kody