Polski język migowy w systemie szkolenia obronnego Rzeczpospolitej Polskiej. W stronę edukacji dla bezpieczeństwa

978-83-8180-666-4/Grzegorz Majkowski/2022/391
36,23 zł
Ilość
In Stock

Oddana do rąk Czytelników monografia stanowi propozycję działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osobom niesłyszącym, które zamieszkują Rzeczpospolitą Polską, w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu. 

Publikacja pełni funkcję edukacyjną - uświadamia potrzebę nauki podstaw polskiego języka migowego (PJM) w celu pomocy osobom niesłyszącym w sytuacjach, które zagrażają ich zdrowiu i życiu, utracie lub uszkodzeniu mienia, oraz stanowi wprowadzenie do przyszłych materiałów dydaktycznych na temat edukacji dla bezpieczeństwa. Ma pomagać w przygotowaniu m.in. służb mundurowych do zapewnienia jednostce bezpieczeństwa. Pełni ponadto funkcję promocyjną - popularyzuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności, stanowi pomoc w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa wśród służb mundurowych, a także kadry i studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW). Upowszechnia także wiedzę o kulturze i potrzebach interakcyjnych osób niesłyszących, na temat ich podmiotowości, o sposobach porozumiewania się w środowisku niesłyszących, o barierach w komunikowaniu się ze słyszącymi.

978-83-8180-666-4/Grzegorz Majkowski/2022/391

Specyficzne kody