Bezpieczeństwo informacyjne Rosji. Czynnik duchowy i kultura strategiczna

978-83-8180-723-4/Marcin Olechowski/2023/418
42,26 zł
Ilość
In Stock

Eksperci są zgodni co do wpływu, jaki na bezpieczeństwo wywierają takie zjawiska, jak: religia, kultura, morale czy opinia publiczna. Są one związane z informacyjnym wymiarem bezpieczeństwa i określane zbiorczym mianem czynnika duchowego lub psychologicznego, stanowiąc – obok czynnika technicznego – jeden z jego elementów składowych. Szczególnie duże znaczenie nadawane jest temu aspektowi w Rosji.                                                              

Monografia stanowi całościowe, uporządkowane ujęcie tej problematyki, w którym zdefiniowano, co składa się na rosyjską koncepcję bezpieczeństwa informacyjnego. Autor osadził ją w szerszym kontekście kultury strategicznej i prze-analizował z wykorzystaniem warsztatu nauk o bezpieczeństwie. Przedstawił także rozbudowany system bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej, omawiając jego działanie w kontekście konfliktów w Gruzji, Syrii i Ukrainie.

978-83-8180-723-4/Marcin Olechowski/2023/418

Specyficzne kody