Modele demokracji odczytane raz jeszcze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kubce

978-83-8180-744-9/(red.) Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Joanna Ro
48,30 zł
Ilość
In Stock

Księgi pamiątkowe stanowią nieodłączną a jednocześnie specyficzną formę aktywności naukowej. Przede wszystkim są wyrazem szacunku i docenienia wieloletniej działalności badacza, któremu są dedykowane , a z drugiej strony tworzą zbiór artykułów naukowych będących efektem mozolnej pracy innych badaczy będących uczniami (bezpośrednio lub pośrednio) bądź współpracownikami Głównego Bohatera. Fakt ten nastręcza określonych trudności, stawia przed autorami   dylematy do rozstrzygnięcia: co i jak napisać, aby dorównać Mistrzowi, jaki problem badawczy wybrać, aby nawiązać do Jego twórczości i wreszcie w jakim stylu? Dwie kwestie nie nastręczają wątpliwości: wykonana praca na pewno sprawi Głównemu Bohaterowi przyjemność, a przy okazji nie zostanie doceniona przez Wielki System Punktowy.

Nie zmienia to jednak faktu, że opracowanie , do którego mam zaszczyt pisać wstęp jest szczególne. Dedykowane zostało bowiem Profesorowi Uniwersytetu Gdańskiego, doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Kubce, osobie zasłużonej dla środowiska badaczy, a dla wielu z nas bliskiej, ważnej zarówno na drodze rozwoju naukowego, jak i współpracy naukowej. 

Istnieje wiele powodów uhonorowania Profesora Andrzeja Kubki. Jest to bowiem zasłużony badacz polityki, szczególnie systemów politycznych, wśród których najbliższe Jego sercu są państwa skandynawskie. Jest także cenionym dydaktykiem, autorem wielu popularnych monografii i wychowawcą kilku pokoleń naukowców. W swoim dorobku ma także pracę organizacyjną. Oczywiście nie sposób w tym miejscu przedstawić wszystkich dokonań i sukcesów dydaktycznych, naukowych i sukcesów dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych Profesora.

 Fragment Wstępu.

978-83-8180-744-9/(red.) Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Joanna Ro

Specyficzne kody