Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej

978-83-8180-801-9/(red.) Krzysztof Janik/2023/178
30,19 zł
Ilość
In Stock

Czym była Polska Ludowa i trudne lata po II wojnie światowej w dziejach narodu, społeczeństwa, państwa polskiego? Wyjątkiem historycznym, odejściem od linearnej historii spo­łecznej czy jej nieodzownym elementem? Determinizmem historycznym czy niezbędnym okresem przyspieszenia rozwojowego, przemianą z państwa rolniczego w przemysłowe? Szansą czy fatalizmem? [...]  Jest w badaniach nad historią PRL miej­sce na przypominanie stalinizmu, katownie UB i intrygi SB. Tak było. Ale jest także miejsce na analizę procesów społecznych, które miały i mają wpływ na odbudowę demokratycznej Rzeczypospolitej z jej zasadami konstytucyjnymi wywodzącymi się z doświadczenia społecznego zdobytego po II wojnie światowej. Wszak historia państwa i społeczeństwa to nie tylko dzieje władzy i jej instytucji. To także dzieje zwykłych ludzi, ich pragnień, ambicji, aspiracji, dzieje poszukiwań sensu i radości życia.

 

Od redaktora (fragment)

978-83-8180-801-9/(red.) Krzysztof Janik/2023/178

Specyficzne kody