Legitymizacja wyzysku przyrody w naukowym dyskursie o stosunkach międzynarodowych

978-83-8180-794-4/Piotr Walewicz/2023/386
41,06 zł
Ilość
In Stock

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej wyróżnionej w organizowanym przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych konkursie im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą rozprawę obronioną w 2021 roku w naukach o polityce i administracji. Stanowi ona intelektualną prowokację, zaproszenie do dyskusji, teoretyczno-metodologiczną propozycję oraz zbiór empirycznych studiów przypadków. Jest próbą wskazania pewnych wad i niedostatków ważnego obszaru współczesnych nauk społecznych w kontekście globalnego kryzysu ekologicznego. Wpisuje się w nurt politologii krytycznej, sięgając do instrumentarium krytycznej teorii stosunków międzynarodowych, koncepcji world-ecology, a także krytycznej analizy dyskursu i ekolingwistyki. Powinna zainteresować za-równo politologa, internacjologa, jak i socjologa nauki czy językoznawcę. 

978-83-8180-794-4/Piotr Walewicz/2023/386

Specyficzne kody