Zniewalane/zniewolone człowieczeństwo. Efekt fałszywej narracji oraz edukacyjnej hipokryzji czołowych systemów władzy

978-83-8180-748-7/Andrzej Olubiński/2023/512
45,89 zł
Ilość
In Stock

Zasadniczy problem zawarty w niniejszym opracowaniu związany jest z tezą, że większość ludzi żyjących we współczesnym świecie jest przez różne systemy oraz instytucje – najczęściej w sposób ukryty – manipulowana, wykorzystywana oraz oszukiwana (zniewalana).

Obszerne fragmenty tej książki z jednej strony poświęcone są zagadnieniu ludzkiej – dobrej – natury, a więc systemowi niejako wpisanych w nią podstawowych, etycznych wartości, które wraz ze wspomnianą naturą są wskaźnikami prawdziwego człowieczeństwa. Z drugiej strony ponad połowa zawartych w książce treści odnosi się do ujawniania, lub wręcz demaskowania działalności kilku podstawowych systemów oplatających współczesnych ludzi, m.in.: cyberprzestrzeni, państwa i władzy, neoliberalnej ekonomii, Kościoła i instytucji religijnych, czy wreszcie edukacji i kultury. Można bowiem sądzić, że systemy te, najczęściej zresztą wzajemnie ze sobą powiązane – obok działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb oraz rozwoju człowieka – w miarę osiągania monopolistycznego etapu rozwoju jednocześnie usiłują stosować (najczęściej ukryte oraz nietyczne) metody zmierzające do podporządkowania sobie społeczeństwa przez okradanie ludzi z ich człowieczeństwa oraz wyrobienia w nich postaw konformizmu i serwilizmu. Dzięki tego typu próbom zniewalania oraz czynienia z ludzi „ludzkich robotów” można niemal dowolnie nimi sterować w celu osiągania oraz pomnażania głównie własnych korzyści prestiżowo-materialnych. W tym kontekście wiele stron tego opracowania poświęcono omówieniu zarówno nieludzkich charakterów osób sprawujących władzę, jak i ofiar ich „edukacyjnej” działalności. Jako jeden z bardziej jaskrawych przykładów edukacyjnych sukcesów „prania mózgów” przywołano szerokie poparcie rosyjskiego społeczeństwa dla zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę.

Końcowe rozdziały odnoszą się do refleksji w zakresie możliwości oraz szans obrony ludzkich wartości czy ludzkiego (demokratycznego) społeczeństwa przed działalnością nieludzkich systemów.

 

Od autora

978-83-8180-748-7/Andrzej Olubiński/2023/512

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (141.76KB)