Prawo dostępu do danych osobowych i ich treści

978-83-8180-817-0/Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn/2023/245
36,23 zł
Ilość
In Stock

Recenzowana monografia jest dziełem interesującym i bez wątpienia potrzebnym, bardzo dobrym na tle innych pozycji zbiorowych dotyczących ochrony danych osobowych. W mojej ocenie rozważania prowadzone w niniejszej pracy mogą przyczynić się do licznych dyskusji naukowych pomiędzy przedstawicielami nauki. Praca ma również duże znaczenie dla praktyków (w szczególności administratorów danych osobowych, adwokatów i radców prawnych, a także sędziów zajmujących się problematyką danych osobowych), gdyż licznie wykorzystane orzecznictwo (w sumie około 150 orzeczeń sądów i trybunałów), a także praktyczne przykłady podnoszą poziom recenzowanej pracy i czynią z niej obowiązkową pozycję dla wszystkich, którzy na co dzień muszą dokonywać analizy skomplikowanych aspektów związanych z ochroną danych osobowych. Aktualność podjętego zagadnienia pozwala żywić przekonanie, że przedmiotowa praca spotka się z życzliwym odbiorem w polskiej nauce prawa.

Fragment z recenzji dr. hab. Pawła Kuczmy, prof. UZ

978-83-8180-817-0/Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn/2023/245

Specyficzne kody