Dziecko z zaburzeniami w rozwoju a muzykoterapia

978-83-8180-827-9/Karolina Kantyka - Dziwisz/2023/232
31,40 zł
Ilość
In Stock

Publikacja stanowi podsumowanie prowadzonych przez autorkę badań i przedstawia rezultaty terapii muzyką w pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia w rozwoju. Autorka wskazała zarówno na różnorodność możliwości oddziaływań muzykoterapeutycznych, jak i wynikających z jej stosowania ograniczeń, prezentując osiągnięcia w obszarze rozwoju społecznego dziecka poprzez podejście pragmatyczne. (...) Zadaniem przygotowanej publikacji było przedstawienie walorów muzykoterapii w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. Autorka dobrze wywiązała się z tego zlecenia. Podjęła również trud zachęcenia zainteresowanych do realizacji i poszerzania zakresu badawczego nad tą dziedziną arteterapii oraz zaakcentowała potrzebę upowszechniania wśród pedagogów terapeutów i opiekunów dzieci uzyskanych rezultatów, wskazując korzyści współpracy z muzykoterapeutami. (...) Dzieląc się osiągniętymi rezultatami, autorka pracy przyczynia się do upowszechniania muzykoterapii i zachęca do wdrażania jej w większej liczbie placówek terapeutycznych, edukacyjnych i zdrowotnych. 

 

Fragment recenzji dr. hab., prof. UŚ Mirosława Kisiela

978-83-8180-827-9/Karolina Kantyka - Dziwisz/2023/232

Specyficzne kody