Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka – zagadnienia węzłowe. Tom I

978-83-8180-832-3/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2024/460
43,47 zł
Ilość
In Stock

W prezentowanym tomie analizie zostały poddane podstawowe uwarunkowania efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka. Wskazano na kryteria oceny ich efektywności, zarówno generalnie, jak i w odniesieniu do tzw. miękkiego prawa (soft law), układu regionalnego (Północ–Południe), obszarów ochronnych (np. mniejszości narodowe), jak też poszczególnych instytucji (np. Rady Europy i Unii Europejskiej). Szczególną uwagę poświęcono do efektywności systemu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Istotne miejsce zajmują też rozważania dotyczące spójności aksjologicznej systemów ochrony praw człowieka, a także wpływu społeczeństwa obywatelskiego na ich funkcjonowanie.

978-83-8180-832-3/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2024/460

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (98.8KB)