Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji. Tom III

978-83-8180-834-7/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2024/323
41,06 zł
Ilość
In Stock

W prezentowanym tomie analizie poddane zostały uwarunkowania efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka w odniesieniu do praw człowieka drugiej generacji. Opracowania poświęcone prawu do ochrony zdrowia objęły tematykę: ochrony praw pacjentów w UE, ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami oraz ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności. W opracowaniach skupiających się na prawie do ochrony rodziny i dzieci oraz równouprawnieniu kobiet i mężczyzn uwzględniono m.in. kryteria oceny efektywności ochrony praw dziecka w Polsce i stopnia jej realizacji przez Rzecznika Praw Dziecka. Wśród analiz praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych szczególne miejsce zajmują te odnoszące się do: prawa własności, dziedziczenia, a także ochrony pracownika przed mobbingiem. Ważne obserwacje zawierają także prace dotyczące prawa do korzystania z osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego, w tym kwestii zasadności postulatu kodyfikacji praw cyfrowych.

978-83-8180-834-7/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2024/323

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (118.75KB)