Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka trzeciej generacji. Tom IV

978-83-8180-835-4/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2024/371
41,06 zł
Ilość
In Stock

W tomie analizie zostały poddane uwarunkowania efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka w odniesieniu do praw człowieka trzeciej generacji. Istotne miejsce zajmują w nim kwestie prawa do pokoju i nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa, m.in. w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także roli Europejskich Sił Żandarmerii w ochronie praw człowieka. Liczne opracowania dotyczą prawa do demokracji, w tym elekcyjnej aksjologii w kontekście efektywności praw wyborczych czy też znaczenia uchwał Komisji Weneckiej dla wdrażania międzynarodowych demokratycznych standardów wyborczych, a także zagrożeń dla demokracji liberalnej w dobie współczesnej. Ważne opracowania dotyczą prawa do zdrowego środowiska, np. zagadnień kategoryzacji efektywności prawa człowieka do środowiska, ubóstwa energetycznego czy znaczenia gospodarki cyrkularnej dla ochrony środowiska. W obszarze zainteresowań badawczych znalazła się także instrumentalizacja uchodźców i azylu w UE.

978-83-8180-835-4/(red.) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak/2024/371

Specyficzne kody

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (98.63KB)