• Nowy

Człowiek-Społeczeństwo-Świat: Interakcje społeczne

978-83-8180-860-6/(red.) Ryszard Stefański/2023/286
36,23 zł
Ilość
In Stock

Niniejsza monografia to trzeci, ostatni tom z serii wydawniczej "The Peculiarity of Man" związany z interdyscyplinarnym projektem pod ogólnym tytułem: Człowiek-Społeczeństwo-Świat. Jego celem było zbadanie ludzkiej działalności w obrębie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem  takich jej składowych, jak podmiot, informacja oraz proces kreowania, przekazywania i odbioru komunikatów, a także zestawienie i usystematyzowanie istniejących koncepcji komunikacji. W poprzednich dwóch tomach zespól filozofów i naukowców zajmował się problemem Podmiotowości oraz Informacji, zaś w tym, podsumowującym, kwestią Interakcji społecznych. Obszerne odniesienie się redaktora do treści prac składających się na tę monografię Czytelnik odnajdzie w artykule wprowadzającym. W tym miejscu zaznaczę tylko, że  autorami artykułów są reprezentanci różnych dziedzin wiedzy i kultur. Tom składa się z szesnastu prac badaczy z trzech krajów spisanych w czterech językach.

Fragment Wstępu.

978-83-8180-860-6/(red.) Ryszard Stefański/2023/286

Specyficzne kody