• Nowy

Edukacja środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej a kształtowanie jego tożsamości

978-83-8180-729-6/Joanna Wocka/2023/274
38,64 zł
Ilość
In Stock

Niniejsza publikacja stanowi studium teoretyczno-empiryczne na temat edukacji w kontekście kształtowania się tożsamości supraindywidualnej oraz cywilizacyjno-kulturowej środowiska polonijnego na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Problematyka badawcza osadzona została z udziałem paradygmatu całości, a nie części, oraz niezależnie od jej uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych związanych z analizą historyczno-społeczną i sytuacją ekonomiczno-gospodarczą. W pracy wskazano na istotne dymensje kształtujące tożsamość w postaci: identyfikacji narodowej, pokrewieństwa, miejsca zamieszkania, warstwy społecznej, wspólnoty religii oraz preferowanej ideologii. Właściwości konstytutywne z kolei oddziałują na predykatory substancjonalne, mające wpływ na tworzenie morfologicznej struktury badawczej wspólnoty. Należy do nich zaliczyć: etniczność, rodowód emigracyjny, funkcjonowanie w warunkach wieloetniczności, długotrwałość istnienia oraz asymilację etniczną.          

978-83-8180-729-6/Joanna Wocka/2023/274

Specyficzne kody