• Nowy

Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

978-83-8180-766-1/Maciej Aleksander Kędzierski/2024/971
72,45 zł
Ilość
In Stock

Przedmiotowa monografia dedykowana jest podstawowym pojęciom utożsamianym z obszarami przeciwdziałania zjawiskom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu tj. informacji, analizie oraz taktyce. Przeciwdziałanie i walka ze wskazanymi zjawiskami stanowi proces pozyskiwania informacji, jej przetwarzania, a także prowadzenia analiz w kierunku rozpoznawania zagrożenia i jego neutralizacji. To również budowania efektywnej taktyki czynności i działań podmiotów prywatnych, publicznych oraz służb policyjnych/specjalnych. Początkowo rozpoznanie zjawiska prania pieniędzy budowane było w oparciu o przyjęte reguły oceny postępowania sprawców. Z czasem takie podejście zastąpione zostało  analizą ryzyka ocenianego na różnych poziomach: instytucji obowiązanej, krajowej, czy UE. W efekcie, instytucje miały stosować odpowiednie do ocenionego zagrożenia środki bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy to także przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmiana miała na celu między innymi zwiększenie efektywności raportów o podejrzanych zrachowaniach (SAR) i transakcjach (STR), jakich dopuszczali się klienci instytucji obowiązanych. Nadal jednak efektywność tego typu rozwiązań jest niewielka. W ostatnim czasie wsparciem dla analizy informacji i wyłaniania podejrzanych zachowań mają być technologiczne modele sztucznej inteligencji. Proces podejmowania decyzji oraz taktyka podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wymaga  wszechstronnej wiedzy o sposobach przestępczej aktywności, podmiotach wyznaczonych i stale zmieniających się opcjach pozyskiwania środków na działalność terrorystyczną. Dlatego też coraz częściej ogłaszane są inicjatywy w zakresie zespołowego rozpoznawania zjawisk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w oparciu o współdziałanie kilku instytucji obowiązanych oraz budowanie technicznych platform wsparcia taktycznego i informacyjnego jako elementu pomocniczego już na wczesnym etapie rozpoznawania zagrożeń. Wskazane problemy oraz próby zapobiegania nim zostały również zauważone na poziomie UE, co posiada swoje odzwierciedlenie w tzw. "pakiecie AML-owym", przygotowującym nowe kompleksowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Monografia prezentuje kompleksowe podejście cenne wobec dotychczasowych rozwiązań, ale także wybiega w przyszłość proponując predykcyjne rozwiązania zaradcze w obszarze przeciwdziałania omawianym zjawiskom.

978-83-8180-766-1/Maciej Aleksander Kędzierski/2024/971

Specyficzne kody