ksiazka
  • ksiazka

Polskie podręczniki i wydawnictwa pomocnicze do historii wychowania okresu zaborów i II Rzeczypospolitej T. 2

978-83-7611-984-7/Agnieszka Wałęga/2011/509
42,27 zł

W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jaki model podręcznika i wydawnictw pomocniczych do historii wychowania ukształtował się w okresie zaborów i II Rzeczypospolitej?; W jaki sposób ewoluował na przestrzeni tego okresu oraz w jakim zakresie był warunkowany przez ówczesną rzeczywistość społeczną, przemiany kulturowe, polityczne i oświatowe? W tym kontekście szczególnie istotne znaczenie ma ukazanie podręczników na tle ogólnego rozwoju historii wychowania jako dyscypliny naukowej i przedmiotu nauczania. Niezwykle ważne jest także udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących autorów omawianych wydawnictw, zwłaszcza ich merytorycznych kompetencji do opracowania podręczników.

Ze Wstępu

 

Ilość
In Stock

Polskie podręczniki i wydawnictwa pomocnicze do historii wychowania okresu zaborów i II Rzeczypospolitej T. 2 Agnieszka Wałęga
978-83-7611-984-7/Agnieszka Wałęga/2011/509

Specyficzne kody