ksiazka
  • ksiazka

Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne

978-83-7780-554-1/Marcin Sumowski/2012/301
26,57 zł

Niniejsze opracowanie wpisuje się w nurt badań prozopograficznych, stanowiących próbę zaprezentowania kolektywnej biografii danej grupy społecznej. Stanowi jednocześnie wstęp do wypełnienia histograficznej luki w badaniach nad niższym klerem miejskim w Prusach, dotychczas w mniejszym stopniu oświetlanym w porównaniu z duchowieństwem kapitularnym. Zaprezentowane sylwetki ponad dwustu duchownych pozwoliły na wyciągnięcie uogólniających wniosków na temat kształtu jej grupy społecznej z uwzględnieniem szczególnie trzech czynników: pochodzenia społecznego, terytorialnego oraz wykształcenia. Wydaje się, że w efekcie powstał zadowalający obraz tej grupy, będący jednocześnie rozbudowanym przyczynkiem do znacznie szerszej panoramy zagadnienia.

Ilość
In Stock

Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne Marcin Sumowski
978-83-7780-554-1/Marcin Sumowski/2012/301

Specyficzne kody