ksiazka
  • ksiazka

Uniwersytety Ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami TOM V

978-83-8019-093-1/(red.) Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska
41,06 zł

Z serii SZKOŁA-PAŃSTWO-SPOŁECZEŃSTWO ukazały się:

 

Tom I: Z dziejów kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom II: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom III: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), pod redakcją naukową Elzbiety Gorloff, Romualda Grzybowskiego i Andrzeja Kołakowskiego

Tom IV: Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portetu nauczyciela w latach PRL-u, pod redakcją naukową Romualda Grzybowskiego

Tom V: Uniwersytety Ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami, pod redakcją naukową Tomasza Maliszewskiego i Małgorzaty Rosalskiej

Tom VI: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku-ciągłość i zmiana, pod redakcja naukową Romualda Grzybowskiego, Krzysztofa Jakubiaka, Mariusza Brodnickiego i Tomasza Maliszewskiego

Tom VII: Wzrastać w cieniu historii. Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989), pod redakcją naukową Elżbiety Gorloff

Tom VIII: Doświadczenia dzieciństwa i młodości w Polsce (1918-1989), pod redakcją naukową Andrzeja Kołakowskiego

Ilość
In Stock

Uniwersytety Ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami TOM V (red.) Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska
978-83-8019-093-1/(red.) Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska

Specyficzne kody