Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym

978-83-8019-551-6/Piotr Strożek/2017/brak danych
31,40 zł

 

 

Książka podejmuje bardzo ważną, aktualną i szeroko dyskutowaną problematykę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. (hellip;"") wnosi wkład w rozwój metod badania tego zagadnienia w ujęciu regionalnym oraz ma istotny walor praktyczny dla prowadzenia polityki gospodarczej realizującej postulat budowy GOW.

 

prof. zw. dr hab. Józef Pociecha

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

(hellip;"") praca stanowi kompleksowe i rzetelne studium stanu zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy w regionach Polski przy wykorzystaniu najważniejszych metod analiz statystyczno-ekonometrycznych stosowanych głównie przez ekspertów Banku Światowego i Komisji Europejskiej, jak również metody czołowych statystyków, którzy stworzyli miary koncentracji przestrzennej oraz modele panelowe z dekompozycją wyrazu wolnego oraz dekompozycją składnika losowego dla budowy, estymacji i interpretacji wyników, oraz metody Hellwiga i statystyki Morana dla dokonania charakterystyki zjawiska autokorelacji przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

 

prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska

 

Uniwersytet Łódzki

SPIS TREŚCI

 

Ilość
In Stock

Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym Piotr Strożek
978-83-8019-551-6/Piotr Strożek/2017/brak danych

Specyficzne kody