Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej TOM II

978-83-8019-460-1/(red.) Łukasz J. Pikuła/2016/286
36,23 zł

 

Oddawany do rąk Czytelnika tom drugi jest kontynuacją podjętej już wcześniej problematyki z zakresu odpowiedzialności władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Kwestia ta, jak powiedzieliśmy, od dawna wzbudza zainetersowanie badaczy i myślicieli różnej proweniencji, czego najlepszym, potwierdzeniem jest niniejsza publikacja, która ma za zadanie konsekwentnie posuwać naprzód przedmiotową dyskusję, przy jednoczesnym założeniu, że jej celem będzie nie tylko poznanie i formowanie, lecz przede wszystkim coraz lepsze i spójniejsze, a tym samym dążące i zbliżające nas do całościowego ujęcia pojmowanie fenomenu szeroko rozumianej odpowiedzialności władzy publicznej.

Łukasz J. Pikuła
 

Ilość
In Stock

Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej TOM II (red.) Łukasz J. Pikuła
978-83-8019-460-1/(red.) Łukasz J. Pikuła/2016/286

Specyficzne kody