Grecja w polityce Stanów Zjednoczonych 1944–1963

978-83-7611-869-7/Małgorzata Rączkiewicz/2011/224
31,40 zł

Grecko-amerykańskie relacje, po II wojnie światowej, stanowią interesujący przedmiot badawczy ze względu na ich ewolucyjny charakter. Na przykładzie polityki USA wobec Grecji można też dokonać analizy zmian jakie zachodziły w postrzeganiu rzeczywistości międzynarodowej przez amerykańską administrację. Kwestia grecka stała się również impulsem do przedstawienia przez Waszyngton nowej doktryny bezpieczeństwa tzw. doktryny Trumana. Celem pracy było przedstawienie zmian zachodzących w amerykańskiej polityce wobec Grecji i czynników, które je determinowały. Uwypuklony został przede wszystkim aspekt wewnętrzny choć również poruszone zostały kwestie związane ze zmianami w środowisku międzynarodowym.

Ze Wstępu
Ilość
In Stock

Grecja w polityce Stanów Zjednoczonych 1944–1963 Małgorzata Rączkiewicz
978-83-7611-869-7/Małgorzata Rączkiewicz/2011/224

Specyficzne kody