Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej (po traktacie lizbońskim) – studium prawnoporównawcze

978-83-7780-276-2/Jarosław Sozański/2012/640
48,30 zł

Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej są pierwszą monografią tego zagadnienia w Polsce, a w odniesieniu do ujęcia wartości Unii (zwłaszcza po Traktacie lizbońskim) także na rynkach zagranicznych.
Wartości, na których zbudowana jest Unia – to nowa kategoria normatywna wprowadzona przez Traktat z Lizbony, który nadał jej wysoką pozycję hierarchiczną i istotną rolę w porządku unijnym. Z kolei pojęcie ogólne zasady prawa odnosi się do samych podstaw systemu prawnego Unii, a obecnie przywołuje też jej wartości. Obie kategorie powinny więc być źródłami prawa, a także posiadać w prawie UE pozycję nadrzędną i rolę weryfikacyjną wobec prawa stanowionego, a jednocześnie oddziaływać na tworzenie i stosowanie pozostałych regulacji. Ważne jest też powiązanie większości ogólnych zasad z prawami człowieka, a także funkcjonowanie tych zasad w praktyce prawnej, w tym jako formuł (testów). Jednakże wartości Unii nie doczekały się dotąd omówienia, a wokół ogólnych zasad, ich charakteru, skutków w prawie krajowym i sposobu powstawania narosło wiele nieporozumień. Po Traktacie z Lizbony rola ogólnych zasad wzrosła jakościowo i ilościowo, zwiększył się ich status hierarchiczny oraz pojawiły się nowe zasady, a wartościom UE nadano pozycję i rangę istotniejszą niż zasady (co nie jest zwykle dostrzegane). Wydaje się, że bez znajomości powyższej problematyki nie sposób zrozumieć aktualnego prawa Unii.

 

Ilość
In Stock

Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej (po traktacie lizbońskim) – studium prawnoporównawcze Jarosław Sozański
978-83-7780-276-2/Jarosław Sozański/2012/640

Specyficzne kody