ksiazka
  • ksiazka

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej

978-83-8019-292-8/Miras Daulenov/2016/356
38,64 zł

 

Książka jest poświęcona konstrukcji unijnych praw ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom państw trzecich w zakresie pobytu i pracy, ubezpieczenia społecznego, przepływu towarów i kapitału, jak również świadczenia usług. Prawa te są przyznawane obywatelom pozaunijnym na mocy umów międzynarodowych zawieranych przez Unię z państwami trzecimi. Podstawowym założeniem książki jest przyjęcie tezy, zgodnie z którą niektóre rozbieżności składowe konstrukcji unormowań przedmiotowych umów nie stanowią kryterium rozstrzygającego o tym, że jednolite elementy konstytutywne tych unormowań nie mogą mieć pewnych zależności systemowych i implikować podobnych skutków prawnych. Mogą zatem być interpretowane w sposób do siebie zbliżony. Również przyjęcie powyższego założenia pozwala na skonstruowanie mechanizmów odkrywających tajniki formułowania danych unormowań, ich rozumienia i stosowania w porządkach prawnych państw członkowskich Unii.

 SPIS TREŚCI

Ilość
In Stock

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej Miras Daulenov
978-83-8019-292-8/Miras Daulenov/2016/356

Specyficzne kody