Prawne granice dezinformacji w środkach społecznego przekazu

978-83-8180-646-6/Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz/2023/617
55,55 zł
Ilość
In Stock

"Prawne granice dezinformacji w środkach społecznego przekazu. Między wolnością a bezpieczeństwem".

Można powiedzieć, iż rola mediów przy definiowaniu kwestii bezpieczeństwa jest powiązana ze społecznym wymiarem definiowania zagrożeń, ich identyfikowaniem i neutralizowaniem. Po-szerzenie sfery bezpieczeństwa państwa i obywateli o obszar cyberprzestrzeni oraz odniesienie do cyberbezpieczeństwa jest naturalną konsekwencją rozwoju cyfrowych technologii komunikacyjnych i sprzężonych z nimi zjawisk społecznych skupionych wokół pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania informacji. Taki schemat z reguły prowadzi do określonych potrzeb zmian w prawie, które mają dostosować środowisko prawne, wytworzyć nowe reguły działania społecznego w domenie bezpieczeństwa i w ten sposób obniżyć poziom zagrożenia.   

 

Fragment Wprowadzenia

978-83-8180-646-6/Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz/2023/617

Specyficzne kody