ksiazka
  • ksiazka

Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne (oprawa twarda)

978-83-8019-696-4/(red.) Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski/2017
41,06 zł

 

Andrzej Bisztyga - doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista, profesor i kierownik Zakładu Praw i Wolności Jednostki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor i kierownik Katedry Prawa i Administracji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Autor około 170 naukowych publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, a także ekspertyz i opinii prawnych dla organów władzy publicznej. Członek naukowych, prawniczych towarzystw oraz kolegiów redakcyjnych i  prawniczych periodyków naukowych, w tym "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego", "Silesian Journal of Legal Studies" (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), "Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift", "International and Comparative Law Review" (Palacky University Olomouc), "Studiów Orientalnych", Selcuk University Law Faculty Journal” (Konya) oraz „Вестник Жетысуского Государственного Университета им. И. Жансугурова”, (Талдыкорган). Ekspert komisji parlamentarnych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. W kręgu jego naukowych zainteresowań mieści się między innymi ustrój konstytucyjny Republiki Kazachstanu – jest redaktorem naukowym i autorem publikacji z tego zakresu oraz gościnnym wykładowcą na kazachstańskich uniwersytetach w Pawłodarze i Tałdy Korganie. 
 
Piotr Benedykt Zientarski – doktor nauk prawnych, adwokat. W latach osiemdziesiątych XX wieku obrońca w procesach działaczy opozycyjnych, w 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej nadał mu status pokrzywdzonego. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, w VI kadencji Senatu wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, w VII i VIII kadencji przewodniczący Komisji Ustawodawczej, w IX kadencji przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W latach 2007–2015 reprezentant Senatu RP w Krajowej Radzie Sądownictwa. Aktywny uczestnik postępowań legislacyjnych, autor kilkuset legislacyjnych poprawek do prawa materialnego i procesowego, przyczynił się między innymi do powstania regulacji umożliwiających niezwłoczne wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Autor publikacji oraz redaktor naukowy prac z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym współredaktor naukowy (wraz z Andrzejem Bisztygą) książek: Kierunki zmian pozycji ustrojowej Senatu (Warszawa 2014) oraz Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych/Законодательный опыт Польши и Казахстана в области политики самоуправления и национальных меньшинств (Toruń 2015). Członek kolegium redakcyjnego „Palestry”, organizator konferencji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego. Wiceprzewodniczący Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej w VII i VIII kadencji, przedstawiciel polskiego parlamentu na międzynarodowych konferencjach konstytucyjnych, w tym na konferencji Kazachstan’s Constitution Day (Astana 2014). Doctor honoris causa Uniwersytetu Al-Farabi w Ałma Acie. 
 
 
Ilość
In Stock

Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne (oprawa twarda) (red.) Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski
978-83-8019-696-4/(red.) Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski/2017

Specyficzne kody