• Out-of-Stock
ksiazka
  • ksiazka

Blog w perspektywie genologii multimedialnej

978-83-7780-344-8/Marta Więckiewicz/2012/293
zł33.81

Przedstawiona praca stanowi rezultat interdyscyplinarnych badań uwzględniających dwie odrębne perspektywy badawcze – medioznawczą i literaturoznawczą [...]. Jak słusznie zauważyła badaczka, metodologia badań treści publikowanych w Internecie nie została w wyczerpujący sposób opisana, dlatego też każdy autor chcący dokonywać analizy zawartości tego medium powinien przygotować własne procedury dostosowane do celu i przedmiotu badań. [...] Nie ułatwiła w ten sposób sobie pracy, tworząc metodologiczny model synkretyczny [...]. Marta Więckiewicz w swoim tekście zauważa, iż zmienność i niedookreśloność blogów sprawiają, że jest to gatunek, który niełatwo w jednoznaczny sposób scharakteryzować, dlatego też badania przedstawione przez Autorkę nie stanowią całościowego opisu gatunku, są raczej rezultatem uzasadnionego wyboru. Nie umniejsza to w niczym randze książki, stanowiącej interesujące rozważania nad skomplikowaną kwestią komunikacji w Internecie i przez Internet, gdzie w rozległej cyberprzestrzeni blogi internetowe znalazły swoje trwałe miejsce.

Fragment recenzji dr. hab. Marka Sokołowskiego

 

Quantity
Out-of-Stock

Blog w perspektywie genologii multimedialnej Marta Więckiewicz
978-83-7780-344-8/Marta Więckiewicz/2012/293

Specific References