ksiazka
  • ksiazka

Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne

978-83-8019-041-2/(red.) Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski/20
54,34 zł

Oddajemy do rąk Czytelnika tom pierwszy pt. Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, dwutomowej księgi, dedykowanej profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. Zamiast wprowadzenia, na początkowych stronach przedstawiono życiorys, imienny wykaz wypromowanych doktorów i recenzji habilitacyjnych i doktorskich oraz doniosły dorobek naukowy Jubilata.
Niniejszy tom składa się z dwóch wewnętrznie wyodrębnionych działów tematycznych (części; tj. „Studia nad demokracją” oraz „Partie i systemy partyjne”. Poszczególne publikacje złożyli Uczniowie i Przyjaciele w hołdzie dla wybitnego politologa, twórcy tzw. wrocławskiej politologii na okoliczność Jego jubileuszu.
Mamy zatem do czynienia z wielkim projektem naukowym, do realizacji którego, z nieskrywaną radością, przyczyniło się niemal całe środowisko politologiczne.

Życzymy dobrej lektury, skłaniającej do dalszych twórczych wyzwań

Jerzy Juchnowski
Robert Wiszniowski
 

Ilość
In Stock

Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne (red.) Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski
978-83-8019-041-2/(red.) Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski/20

Specyficzne kody