ksiazka
  • ksiazka

Wizje dobrego państwa Idee i teorie

978-83-7441-749-5/(red.) Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński/2
31,40 zł

Prezentowana praca pt. Idee i teorie stanowi pierwszą część cyklu wydawniczego podjętego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, którego wiodącym tematem są „Wizje dobrego państwa”: Przedmiotem analiz i rozważań autorów tomu pierwszego są zagadnienia dobrego państwa badane w kilku podstawowych aspektach. Aspekt pierwszy to analiza pojęciowa kategorii dobre państwo, aspekt drugi to podmioty prezentacji dobrego państwa, aspekt trzeci to relacje państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie trzy aspekty rozpatrywane są systematycznie przy pomocy metod naukowej analizy politologicznej. Prezentowany tom otwiera esej Krzysztofa Pałeckiego „O potrzebie wizji dobrego państwa”. Autor rozważa w nim kilka istotnych dla tematu pracy kwestii. Po pierwsze, zwraca uwagę na kluczowe znaczenie teorii dobrego państwa w nauce o polityce, która, niestety, wykazuje brak szerszego zainteresowania tym problemem. Po drugie, wskazuje na niezmiernie skomplikowaną naturę tematu i proponuje pytania badawcze, które mogą pomóc w podejściu do analizy dobrego państwa. Pytanie dotyczy trzech zagadnień: instytucji władzy politycznej, politycznie zorganizowanego społeczeństwa, oraz systemu relacji zachodzących między instytucjami władzy a społeczeństwem obywatelskim. To ostatnie wydaje się szczególnie interesujące dla politologów. Inną ważną kwestią jest pytanie, kto jest uprawniony, aby wyznaczać kryteria oceny dobrego państwa i jak pogodzić w jednej teorii sprzeczne preferencje ideologiczne i polityczne? Mimo dostrzeganych trudności i problemów, jakie temat stawia przed badaczami, profesor Pałecki podkreśla, że nauka o polityce nie powinna zintensyfikować poszukiwania odpowiedzi na zasadnicze pytania o dobre państwo.

fragment wstępu

Ilość
In Stock

Wizje dobrego państwa Idee i teorie (red.) Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński
978-83-7441-749-5/(red.) Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński/2

Specyficzne kody