Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju

978-83-7780-117-8/(red.) Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łu
31,40 zł

Osiągnięcie przez ucznia umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym to sukces zarówno osoby uczącej się, jak i nauczającej. Rola współczesnego nauczyciela języków obcych nie sprowadza się tylko do nauczania języka, polega też na przybliżaniu uczniowi związanej z językiem kultury i uświadamianiu różnic kulturowych. Nie mniej ważne jest uwzględnianie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i zachęcanie uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własną naukę.
Autorzy zgromadzonych tutaj studiów spróbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące dydaktyki języka włoskiego, zapoznając czytelników z wnioskami płynącymi z własnego, często wieloletniego doświadczenia w nauczaniu tego języka na różnych uczelniach w Polsce. Analizy i refleksje dotyczą między innymi kształtowania kompetencji socjolingwistycznej, błędów językowych popełnianych na różnych etapach nauki, a także kształcenia tłumaczy przysięgłych.

Niniejszy tom kontynuuje serię wydawniczą „Italica Wratislaviensia”, zapoczątkowaną monografią Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski (Toruń 2010).

 

Ilość
In Stock

Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju (red.) Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz
978-83-7780-117-8/(red.) Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łu

Specyficzne kody